Moderátorka

Kateřina Boušková

Cesta k moderaci

Od svých 12 let jsem součástí divadelního souboru, který je pod vedením herečky a pedagožky z DAMU – Hany Frankové. Během dospívání jsem vyhrála několik recitačních soutěží a začala facilitovat workshopy na téma „prezentační dovednosti“. Postupně jsem se tak dostávala k moderaci, které se aktivně věnuji od roku 2015.

Zkušenosti

Od divadelních prken jsem prošla dlouhou cestu přes moderaci komorních setkání, vedení diskuzí, prací v rádiu až po moderování velkých konferencí a událostí celosvětových rozměrů.

Přístup

Každá událost má svoji vlastní vizi. Vytyčený cíl, kterého chce organizátor dosáhnout, musí být naplněný jednotlivými faktory – obsah, řečníci, diváci, prostředí, produkce. Všechny tyto faktory musí spolu souznět, aby pořádaná akce byla přesně taková, jaká jsou na ni kladena očekávání. Od toho všeho je tady moderátor. Hlavní pojítko, které všechny tyto prvky spojí a dodá jim provázanou linku. Proto je pro mě vždy nezbytné vědět, jaké jsou jednotlivé faktory moderované události, abych s jistotou mohla pomoct k dosáhnutí vytyčené vize. Na události se proto vždy snažím podílet do detailu, abych rozuměla všemu potřebnému, snadno mohla improvizovat v případě potřeby a vytvořila komfortní prostředí pro všechny zapojené strany.

Těším se na spolupráci

Nabízím

Moderace událostí

Moderuji komorní setkání přes interní události až po velké konference.

Vedení diskuzí

Provedu účastníky diskuzí od krátchých rozhovorů až po panelové diskuze.

Natáčení videí

Promo videa, online událostí, obsah na web. Vše ráda před kamerou odmoderuji.

Recenze

Napište mi, těším se na spolupráci.